• TRAV Galopp - nu delvis på nätet.
  • Personregister för A-tränare.
Publikationen Trav Galopp
tackar för sig

Efter elva år går populära och uppskattade publikationen
Trav Galopp i pension.

Vi producerade den första upplagan 2008. Vi producerade den sista 2018. Skälet till att det inte blir någon fortsättning i år är i första hand ekonomisk. Sedan 2008 har Svenk Travsport (ST) och Aktiebolaget Trav Galopp (ATG) varit våra största sponsorer, men inför en eventuell utgåva 2019 valde både ST och ATG att avbryta samarbetet.

Vi vill ändå tacka just ST och ATG för deras ekonomiska stöttning, vilket också gäller Travtränarnas Riksförbund (TR) och Svensk Galopp (SG).

Vi vill också rikta ett stort och varmt tack till annonsörer, banor och tränare som bidragit till att utgivningen av Trav Galopp varat i elva år.

TACK!

Med dessa ord ber vi, med ålderns rätt, att få dra oss tillbaka och minnas våra fina elva år tillsammans med Trav Galopp - en publikation som delvis kommer att leva vidare på nätet

- www.travogalopp.nu

December 2018,
Larne Wallisson
Göran Lindskog
Wily Nilsson

Sök i personregister

©ToG2019. Skapad av www.sidmakarn.nu